Program 13.-15. oktober


*English speakers, please see here

DAG 1 —- DAG 2 —- DAG 3

Øst i Oslo, mellom turstier, fotballbaner, bilvei, gårder og bebyggelse, ligger Østensjøvannet naturreservat. Vernet for sitt unike biomangfold, er våtmarksområdet også en viktig hekkeplass for mange sjeldne fuglearter. Ni kunstnere har interessert seg for dette stedet og har møttes jevnlig for å undersøke randsonene mellom reservatet og omgivelsene. Dette har resultert i en rekke varsomme kunstneriske betraktninger, av både sårbare og invaderende livsformer og menneskers bevegelser i møte med dem. Publikum kan oppleve kunstnernes arbeider på ulike steder i våtmarksområdet. 

Om prosjektene:
Kunsterduoen KVAE & BARK har observert og kartlagt spiselige vekster i området rundt et karakteristisk seljetre på østsida av vannet og laget en sesongsentistiv flora i form av et plagg du kan ta på deg og bevege deg rundt med. Andrea Bakketun legger til rette for kaleidoskopiske vandringer til stedet som ruller inn under seg selv. Her blir man blant annet kjent med infrastruktur under bakken, fuglers hørselssans, avfalls-historie og tidløse tilholdssted. Geir Tore Holm har laget et lite, innvendig bemalt skjul hvor man kan sitte og se på omgivelsene og fuglelivet.
På en høyde over Bogerudmyra inviterer prosjektet Vertikale Studier publikum til å ta del i en live utendørs radiomontasje tiltenkt framtidige radiolyttere: turstienes framtidsskygger. Randi Nygård er inspirert av fuglekikking og har arbeidet med en hul rot som du kan se gjennom og speiler møter mellom trær, fugler, berg, myr og vann. Marie Nerland byr på en omvisning på en fotballbane. I overgangene mellom fotballbanen og våtmark, skog, stier og veier vil det bli fortalt fragmenter av historie rundt Østensjøvannet, om hvordan landskapet her har endret seg, om arbeiderhistorie, drabantbyene, utplanting, og om fem kurver med lotusplanter som ble senket ned i vannet. Søssa Jørgensen undersøker Bogerudbekkens livsindeks, inspirert av japansk shishi-odoshi.
Hild Borchgrevink, prosjektets forfatter, skriver i og rundt utviklingen av kunstprosjektene fram mot en kommende publikasjon. Prosjektet og våtmarken har også inspirert et arbeid med fremmedord og tekster om fremmede plantevekster.

Visningene 13.-15 oktober 2022 er også startskuddet for Paviljongs Våtmarksbibliotek, en modell for kunstnerisk (sam-)arbeid der vi undersøker hvordan de kunstneriske arbeidene i Paviljong Våtmark kan reaktiveres for eksempel ett, ti, tretti og femti år frem i tid. Arbeidene vil, slik også randsonene gjør, fungere som en “tidslinse”, ikke bare for hvordan området forandrer seg, men også for endringer i hvordan vi forstår samspillet mellom livsformer i sonen.

TAKK TIL: Østensjøvannets venner og Besøkssenter Våtmark, og Bydel Østensjø

Prosjektet er støttet av KORO, Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond

Alle visninger er gratis.Last ned kart og program her: kart_og_program_paviljong_vatmark.pdf


DAG 1: 13. oktober

kl.13:
Takpåsettelse og innvielse av Dobbel-observasjon,
et fugleobservatorium/maleri av Geir Tore Holm

Sted: Rasteplassen ved Lilleskogen
Kart: Nr. 2

kl.14-18:
Stedet som ruller inn under seg selv 
en kaleidoskopisk guide av Andrea Bakketun

Oppmøte: Bakkehavn
Kart: Nr. 1
Må bookes, 1 pers/time
Book tid her

kl.14-18:
Natursyn-kikkert 
forteller-instrument av Randi Nygård

Oppmøte: Bakkehavn
Kart: Nr. 1
Må bookes, 1 pers/30 min.
Book tid her

kl.14-18:
Delta – Bogerudbekkens livsindeks 
et samspill av Søssa Jørgensen

Sted: Bogerudbekken
Kart: Nr. 3

kl.14-18:
Dobbel-observasjon,
et fugleobservatorium/maleri av Geir Tore Holm

Sted: Rasteplassen ved Lilleskogen
Kart: Nr. 2

kl.17:30:
Velkommen til åpen paviljong med Mellom hager, en performance av Hild Borchgrevink, kunstnersamtaler, servering av varm suppe.

Sted: Bakkehavn
Kart: Nr. 1

DAG 2: 14. oktober

kl.11:30-18:
Stedet som ruller inn under seg selv 
en kaleidoskopisk guide av Andrea Bakketun

Oppmøte: Bakkehavn
Kart: Nr. 1
Må bookes, 1 pers/time
Book tid her

kl.13-18:
Natursyn-kikkert  
forteller-instrument av Randi Nygård

Oppmøte: Bakkehavn
Kart: Nr. 1
Må bookes, 1 pers/30 min.
Book tid her

kl.13-18:
Delta – Bogerudbekkens livsindeks 
et trestemt samspill av Søssa Jørgensen

Sted: Bogerudbekken
Kart: Nr. 3

kl.13-18:
Dobbel-observasjon,
et fugleobservatorium/maleri av Geir Tore Holm

Sted: Rasteplassen ved Lilleskogen
Kart: Nr. 2

kl.16:30-17:15:
Lyset midt i oktober
Performance av Marie Nerland
Utøver: Mariama Slåttøy

Oppmøte: Bakkehavn
Kart: Nr. 1
Påmelding her

kl.17:45-19:
For våre framtiders skygger 
en live radiomontasje av Vertikale Studier

Oppmøte: Østensjøvannet Parkering
Kart: Nr. 4
Påmelding her

DAG 3: 15. oktober 

kl.11:30-18:
Stedet som ruller inn under seg selv 
en kaleidoskopisk guide av Andrea Bakketun

Oppmøte: Bakkehavn
Kart: Nr. 1
Må bookes, 1 pers/time
Book tid her

kl.12-18:
Natursyn-kikkert  
forteller-instrument av Randi Nygård

Oppmøte: Bakkehavn
Kart: Nr. 1
Må bookes, 1 pers/30 min.
Book tid her

kl.12-18:
Delta – Bogerudbekkens livsindeks 
et trestemt samspill av Søssa Jørgensen

Sted: Bogerudbekken
Kart: Nr. 3

kl.12-18:
Dobbel-observasjon,
et fugleobservatorium/maleri av Geir Tore Holm 

Sted: Rasteplassen ved Lilleskogen
Kart: Nr. 2

kl.13-14:
VOKSE VELGE VÆRE OG VISNE 
en performance av KVAE & BARK

Oppmøte: Seljetreet ved Smedbergbekken
Kart: Nr. 5
Påmelding her

kl.15-15:45:
Lyset midt i oktober
Performance av Marie Nerland
Utøver: Mariama Slåttøy

Oppmøte: Bakkehavn
Kart: Nr. 1
Påmelding her

kl.16:
Velkommen til avslutningsfest med servering av noe varmt å spise og drikke!

Sted: Bakkehavn
Kart: Nr. 1

Alle visninger er gratis.


REISE TIL PAVILJONG VÅTMARK


*Dear non-norwegian speakers, we love you! We are sorry to let you know that this Pavilion Wetland edition will be in Norwegian. But, the work of Søssa Jørgensen and Geir Tore Holm are non-verbal. The Wetland Walkinar was in English and you are very welcome to listen to the recordings of the talks and use it as a field guide while walking the route. Here you can find the Wetland Walkinar Audio Guide.