for våre framtiders skygger

live radiomontasje
Vertikal Studier

Vertikale Studier inviterer publikum til å delta i en live utendørs radiomontasje bygd opp av akustiske eksperimenter, fortellinger og maskinlæringsmodeller. Den vil foregå langs en sti på et høydedrag over Bogerudmyra og radiosendingen er tiltenkt framtidige radiolyttere: stienes framtidsskygger.

Foto: Frank Holtschlag

Vertikale Studier er et samarbeid mellom kunstnerne Espen Sommer Eide og Signe Lidén. Duoen står bak den kritikerroste performancen Altitude and History (2016) under Dark Ecology i Nikel, Russland, og Acoustic Shadows and Boundary Reflections (2017) vist under Sonic Acts i Amsterdam og Borealis festivalen i Bergen.

Espen Sommer Eide er en komponist og kunstner basert i Oslo. Hans kunstneriske praksis involverer tidsbaserte medium, med musikk og lyd som sentrale elementer, og en eksperimentell tilnærming til instrumenter, arkiver, steder og språk. I tillegg til installasjon og performance har han en mangeårig karriere innen eksperimentell elektronisk musikk, med utgangspunkt i technomiljøet i Tromsø på 90-tallet, med hovedprosjektene Alog og Phonophani, og en rekke utgivelser på plateselskapene Rune Grammofon, Sofa og Hubro.

Signe Lidéns kunstnerskap utforsker relasjoner mellom sted, sansing og tid. Gjennom lydopptak, instrumentbygging og samtaler tilnærmer hun seg sted som noe i konstant tilblivelse gjennom geologiske, biologiske og atmosfæriske prosesser, samt sosiale og økonomiske relasjoner. Hennes arbeider består av installasjon, performance og mer dokumentariske former som lyd-essay og arkiver.