STADFESTING AV PAVILJONG:

I Mindre landområde i et lengre tidsrom.

II Landområde som tidslinse der forståelser for samspill mellom former for liv er i forandring .

III Gjennom kunstnerisk engasjement i landområdet blir paviljongen etablert.

IV Bevisst det kunstneriske kretsløp (undersøkelse, behandling av materiale og utstilling) sitt samspill med iboende kretsløp i paviljongen.

V Våtmarksbiblioteket er en beholder av tid der kunstverkene og stedene inngår gjennom deling og aktivering utover vårt tidsperspektiv.