Stedet som ruller inn under seg selv

kaleidoskopisk guide
Andrea Bakketun

Med utgangspunkt i et avsidesliggende skogholt ved en bergvegg på Bakkehavn, undersøker Bakketun hva et sted kan romme. Stedet som ender i luften og ruller inn under seg selv danner et rom der mennesker passer, og innbyr til ly og opphold. Det er kilde for en rekke fortellinger — historiske, naturvitenskaplige, personlige og spirituelle. Publikum vil, enkeltvis, få muligheten til å gå på en kaleidoskopisk vandring hit. Her knyttes infrastruktur og fuglenes hørselssans sammen med den flombelyste kunstgressbanen og tilholdsstedet - for ungdommer, hjemløse og jaktfolk 8000 år f/Kr.

Steders historie og økosystem er ofte utgangspunkt for Bakketuns prosjekter. Hun undersøker steders særtrekk, og prøver å være tilstede i flere tider og bevissthetsnivå på samme tid. Et sted kan ha både behagelige og ubehagelige kvaliteter, det er like fullt der. Ved å vie interesse til et sted, øker bevisstheten man har for det og området får en større betydning. Jo mer man blir klar over historie og særegenheter, jo større sjanse er det for at man vil verne om dette stedet. Bevisstgjøringen kan også kobles fra stedet og handle om å være tilstede i egen virkelighet på ulike plan.

Dokumentasjonsfoto: Frank Holtschlag

BIO

Andrea Bakketun er en billedkunstner basert i Oslo/Nesodden. Hun har sin utdanning fra Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam (BA) og Kunstakademiet i Oslo (MA). Bakketuns kunstnerskap undersøker fysiske forandringer og biologiske prosesser i våre omgivelser, og knytter disse til den menneskelige psyke. Hennes arbeider manifesteres som regel i installasjoner, skulptur og video, der bevegelse er et gjennomgående materiale. I arbeidsprosessen anvender hun en kombinasjon av vitenskapelige og lekne metoder, og lar visningssituasjonene være et sted for eksperimenter, observasjon og refleksjon. Ved å se på økosystem og sammenhenger mellom alt levende og ikke-levende, undersøker Bakketun hvordan det hun gjør som enkeltkunstner er del av en større helhet.

Bakketun har blant annet stilt ut ved Kunstnerforbundet, Oslo; Oslo Kunstforening; Volt, Bergen; TSSK, Trondheim; UKS, Oslo; Skulpturtriennalen 2021, Oslo; Høstutstillingen; Østlandsutstillingen; Hacienda, Zürich; Kunstverein St.Pauli, Hamburg; Kunsthaus Essen; Autocenter Contemporary Art, Berlin og GL STRAND, København. Samarbeid og kuratoriske prosjekter er også en viktig del av hennes praksis. Hun var initiativtaker og kurator for kunstfestivalen Five Thousand Generations of Birds på Fitjar i 2021 og det ett år lange utstillingsprosjektet Grand Complications på Gamle Rommen skole. Prosjektet resulterte i boken Grand Complications (Distanz Verlag, 2021).