Paviljong Våtmark 13.-15. oktober 2022


*English speakers, please see here

Program

Øst i Oslo, mellom turstier, fotballbaner, bilvei, gårder og bebyggelse, ligger Østensjøvannet naturreservat. Vernet for sitt unike biomangfold, er våtmarksområdet også en viktig hekkeplass for mange sjeldne fuglearter. Ni kunstnere har interessert seg for dette stedet og har møttes jevnlig for å undersøke randsonene mellom reservatet og omgivelsene. Dette har resultert i en rekke varsomme kunstneriske betraktninger, av både sårbare og invaderende livsformer og menneskers bevegelser i møte med dem. Publikum kan oppleve kunstnernes arbeider på ulike steder i våtmarksområdet.

Visningene 13.-15 oktober 2022 er også startskuddet for Paviljongs Våtmarksbibliotek, en modell for kunstnerisk (sam-)arbeid der vi undersøker hvordan de kunstneriske arbeidene i Paviljong Våtmark kan reaktiveres for eksempel ett, ti, tretti og femti år frem i tid. Arbeidene vil, slik også randsonene gjør, fungere som en “tidslinse”, ikke bare for hvordan området forandrer seg, men også for endringer i hvordan vi forstår samspillet mellom livsformer i sonen.

Om prosjektene:
Kunsterduoen KVAE & BARK har observert og kartlagt spiselige vekster i området rundt et karakteristisk seljetre på østsida av vannet og laget en sesongsentistiv flora i form av et plagg du kan ta på deg og bevege deg rundt med. Andrea Bakketun legger til rette for kaleidoskopiske vandringer til stedet som ruller inn under seg selv. Her blir man blant annet kjent med infrastruktur under bakken, fuglers hørselssans, avfalls-historie og tidløse tilholdssted. Geir Tore Holm har laget et lite, innvendig bemalt skjul hvor man kan sitte og se på omgivelsene og fuglelivet.
På en høyde over Bogerudmyra inviterer prosjektet Vertikale Studier publikum til å ta del i en live utendørs radiomontasje tiltenkt framtidige radiolyttere: turstienes framtidsskygger. Randi Nygård er inspirert av fuglekikking og har arbeidet med en hul rot som du kan se gjennom og speiler møter mellom trær, fugler, berg, myr og vann. Marie Nerland byr på en omvisning på en fotballbane. I overgangene mellom fotballbanen og våtmark, skog, stier og veier vil det bli fortalt fragmenter av historie rundt Østensjøvannet, om hvordan landskapet her har endret seg, om arbeiderhistorie, drabantbyene, utplanting, og om fem kurver med lotusplanter som ble senket ned i vannet. Søssa Jørgensen undersøker Bogerudbekkens livsindeks, inspirert av japansk shishi-odoshi.
Hild Borchgrevink, prosjektets forfatter, skriver i og rundt utviklingen av kunstprosjektene fram mot en kommende publikasjon. Prosjektet og våtmarken har også inspirert et arbeid med fremmedord og tekster om fremmede plantevekster.

TAKK TIL: Østensjøvannets venner og Besøkssenter Våtmark, og Bydel Østensjø

Prosjektet er støttet av KORO, Norsk Kulturråd og Billedkunstnernes Vederlagsfond


Kart

Kartforklaring:

  1. Oppmøtested: Bakkehavn
  2. Arbeid: Dobbel-observasjon - Geir Tore Holm
  3. Arbeid: Delta – Bogerudbekkens livsindeks - Søssa Jørgensen
  4. Oppmøtested: For våre framtiders skygger - Vertikale Studier
  5. Oppmøtested: VOKSE VELGE VÆRE OG VISNE - KVAE & BARK

B. Bussholdeplass
T. T-bane holdeplass

Last ned kart og program her: kart_og_program_paviljong_vatmark.pdf


*Dear non-norwegian speakers, we love you! We are sorry to let you know that this Pavilion Wetland edition will be in Norwegian. But, the work of Søssa Jørgensen and Geir Tore Holm are non-verbal. The Wetland Walkinar was in English and you are very welcome to listen to the recordings of the talks and use it as a field guide while walking the route. Here you can find the Wetland Walkinar Audio Guide.

Trykksaken

Utforming av: Bergljot&co
Riso-printet hos: Blekksprut'nTHE WETLAND WALKINAR 2022

Photo: Frank Holtschlag

(for English: scroll down)

31.mai 2022 kl 17-20:

Velkommen til et vandre-seminar på Østensjøvannet med Thom van Dooren, Joanna Lynn Kemp, Eirik Myrhaug, Randi Nygård og Merve Tabur

Vi starter kl.17 med oppmøte på Østensjøvannet lekeplass, som ligger nær Østensjøvannet Parkering. Derfra vil vi gå mot fuglekikkerplattingen hvor Merve Tabur vil fabulere rundt langtidsaspekter ved våtmarksområdet. Videre tar kunstner Randi Nygård oss med på en myrluktseanse, før vi går opp til Bogerudbekken hvor vi møter limnolog Joanna Lynn Kemp. Vandringen fortsetter over Bogerudmyra til steinhellene nedenfor Bakkehavn, der sjaman og forfatter Eirik Myrhaug formidler kunnskap om 'sieidditt'. Ved Bakkehavn gård spilles det av en dialog mellom feltfilosof Thom van Dooren og Randi Nygård. Med utgangspunkt i fortellinger om møter med blant annet fugler og trær, utforsker samtalen hvordan ulike former for liv uttrykker mening. Vi avslutter på Bakkehavn gård der det serveres en smak av spiselige vekster fra våtmarksområdet

Samarbeidspartner for seminaret er The Oslo School of Environmental Humanities.

Takk til: Østensjøvannets venner and Besøkssenter Våtmark.

Welcome to The Wetland Walkinar May 31st 2022 with contributions from Thom van Dooren, Joanna Lynn Kemp, Eirik Myrhaug, Randi Nygård and Merve Tabur!

We start at 17:00, meeting up at the Østensjøvannet playground, which lies close to the Østensjøvannet's parking lot. From there we will walk to a bird observation platform where Merve Tabur will fabulate around the long-time aspects of the wetland. Afterwards, artist Randi Nygård will guide us on a peat-smell-session, before we walk up to the Bogerud stream where we meet limnologist Joanna Lynn Kemp. The walk continues over the Bogerud swamp to a stone formation close to Bakkehavn, where shaman and writer Eirik Myrhaug will share his knowledge about 'sieidditt'. At Bakkehavn we will listen to a recorded conversation between field philosopher Thom van Dooren and Randi Nygård. Based on sharing stories about encounters with birds and trees, the conversation explores how different forms of life express meaning. We conclude the walkinar at Bakkehavn, where we will serve a taste of edible plants from the wetland area.

The seminar is made in collaboration with The Oslo School of Environmental Humanities.

Thanks to: Østensjøvannets venner and Besøkssenter Våtmark.

Radical Land Preservation Pavilion

Oktober 2019

Workshop at Bøler/Nøklevann around the idea of a Radical Land Preservation Pavilion.