Våtmarksbiblioteket

Paviljong utvikler en modell for kunstnerisk (sam)arbeid der verkes kan reaktivises for eksempel fem, ti, tretti og femti år frem i tid. Slik vil arbeidene, sammen med randsonen, fungere som en “tidslinse”, ikke bare for forandringene av området, men også for endringer i forståelsen for samspillet mellom liv i sonen.

Tidslinje:

  • Høst 2024 - Lansering av Våtmarksbiblioteket: Aktivering Randi Nygårds verk + Lansering av Paviljong Våtmarks feltbok
  • Vår 2025 - Aktivering Vertikale Studiers verk
  • Høst 2025 - Aktivering Søssa Jørgensens verk
  • Vår 2026 - Aktivering Kvae&Barks verk
  • Høst 2026 - Aktivering Marie Nerlands verk
  • Vår 2027 - Aktivering Geir Tore Holms verk
  • Høst 2027 - Aktivering Andrea Bakketuns verk + Lansering av Våtmarksbibliotekets syvårssyklus