Paviljong utvikler en modell for kunstnerisk (sam)arbeid der verkes kan reaktivises for eksempel fem, ti, tretti og femti år frem i tid. Slik vil arbeidene, sammen med randsonen, fungere som en “tidslinse”, ikke bare for forandringene av området, men også for endringer i forståelsen for samspillet mellom liv i sonen.