VOKSE VELGE VÆRE OG VISNE

et plagg og en performance
KVAE & BARK

Påmelding til lørdag 15.10 kl 13

VOKSE VELGE VÆRE OG VISNE er en rekke observasjoner fra våtmarksområdet. Kunstnerne har tatt utgangspunkt i de umiddelbare omgivelsene til et karakteristisk seljetre de forelsket seg i da gåsungene kom om våren. Seljetreet står ved Smedbergbekken, på vestsiden av Østensjøvannet. Gjennom å observere og kartlegge de spiselige vekstene i området, har kunstnerne kommet frem til en egen flora, som til dels også fungerer som et kartverk over området. Dette allsidige verktøyet er også en beskyttelse og en hud mot våtmarksområdet, i form av et plagg en kan ta på seg og bevege seg rundt med. Gjennom sesongene vokser og visner plantene i området, og publikum inviteres til å velge blant, og å være sammen med, plantene som befinner seg her til gitte tidspunkter. For høstens visning av prosjektet har kunstnerduoen utarbeidet en sesongsensitiv performance som aktiverer området rundt seljetreet.

Foto: Michael Miller

KVAE & BARK er en kunstnerduoen bestående av Karoline Sætre og Øyvind Novak Jenssen. De bor og arbeider i Trysil, og danner i fellesskap performative serveringer basert på utforskning av forskjellige biotoper. De arbeider i skogen, i fjæra, på fjellet og i byen - og blir kjent med steders egenart gjennom sanking og bearbeidelse av naturens egne råvarer og materialer. Prosjektene deres tar ofte form som installasjoner med tidsavgrensede performative innslag, og baserer seg på narrativ som de har blitt kjent med gjennom lengre tilstedeværelse i kontekstene de presenteres i. Duoen bruker tekstlige og spiselige elementer for å introdusere publikum for sine observasjoner og følelser.