Hild Borchgrevink er prosjektets skribent. Hun skriver i og rundt utviklingen av kunstprosjektene og er i dialog med kunstnerne om planer for en framtidig publikasjon. Hun har også begynt på et eget arbeid om fremmedord og fremmede plantevekster.

Hild Borchgrevink er kunstner, redaktør og kritiker. Som kunstner arbeider hun ofte med forholdet mellom oppmerksomhet og offentlighet i tidsbaserte, stedsspesifikke installasjoner. Fra 2012-2017 var hun redaktør for nettidsskriftet Scenekunst.no. Hun har også lang erfaring som prosjektleder innenfor ny musikk. Hun har en MFA i kunst og offentlige rom fra Kunsthøgskolen i Oslo og en MA i musikkvitenskap (UiO), samt årsenheter i skapende skriving (Skrivekunstakademiet i Hordaland og Kunstakademiet i Tromsø) og performativ kritikk (Stockholm Uniarts). Fra høsten 2020 er hun stipendiat ved Norges musikkhøgskole.