UPCOMING

1. Sep 2024: Lansering av Våtmarksbiblioteket
Aktivering av Randi Nygårds arbeid + lansering av Paviljong Våtmarks feltbok.

1. Sep 2024: Launch of the Wetland Library
Activation of Randi Nygård's work + launch of the Wetland Pavilion's field book.