UPCOMING

26. Aug - 1. Sep 2024: Aktivering av Randi Nygårds arbeid + lansering av Paviljong Våtmark feltboka.

26. Aug - 1. Sep 2024: Activation of Randi Nygård's work + launch of the Wetland Pavilion field book.