Adressen til Bakkehavn er: Enebakkveien 278.

Produsent Jiska Huizing kan nåes på:
jiska_j_huizing(at)hotmail.com