Delta – Bogerudbekkens livsindeks

samspill
Søssa Jørgensen

Sted: Bogerudbekken

Bekken vasker bakken mellom trærne. Noen ganger bare så vidt rislende, andre ganger i øredøvende strømmer. Jeg tar til takke med den vannføringen jeg har. Noen ganger tørker det opp, for lite væske kommer fra mine kilder. Men blir det flom, er det et delta som tar i mot overfloden, et avsnørt løp åpnes, en åre med vann nok til en liten myr.

Foto: Frank Holtschlag

Søssa Jørgensen (f. Oslo, 1968), er bosatt i Skiptvet. Arbeider hovedsakelig fra Skiptvet og Gildeskål. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim (1995). Parallelt til individuelt arbeid som omfatter video, fotografi, lydkunst og performance, har hun formidlet, skrevet om og undervist i samtidskunst. I samarbeide med kunstnerkollega Yngvild Færøy står hun bak “BallongMagasinet” som har produsert og vist en mengde radio- og lydkunst prosjekter. Da hun i 1993 startet «Balkong» sammen med Geir Tore Holm, med deres eget hjem som visningssted, ble spørsmål om hva kunst kan være og i hvilke sammenhenger den inngår i, sentralt for deres arbeid med kunst som praktisk dialog. De hjemlige erfaringene med kunstpraksis har ført til andre aktiviteter. De etablerte sammen med Kamin Lertchaiprasert og Rirkrit Tiravanija, kunstnere fra Thailand, «Sørfinnset skole/ the nord land» i 2003, i Gildeskål, Nordland, med fokus på naturbruk, kunnskapsutveksling og småskala arkitektur og arbeider nå videre i sammenhenger hvor bred estetikk inngår i videre økologisk forståelse av samfunn, menneske og natur. Siden 2010 har Jørgensen og Holm bodd på gården Øvre Ringstad. Derifra blir dagene delt mellom kunstproduksjon og gårdsliv.