Vertikale studier

Hver sin inngang til dette stedet. Hus med opptak inni. Southampton recorder plassert rundt vannet. Ø-vannet som stort øre. Ambisconics-mik exploded. Hele våtmarkssonen øre? Vitenskap vs sanselighet. Varsomme med arbeid og prosess Ø-venner. Føringer for hvordan man skal være her. Økende forståelse for alt som er verneverdig. Fikk etter hvert Ø-venners blikk. Mennesker som masse. Ekstremutgaven av å ikke skulle røre noe. Sosial kontroll med hintende, veiledende gjerder. Ø-vannets venner flyttet veien lenger vest. Folk tråkker stier ned til vannet. Små skilt ikke lag stier. Fokus stier. Bilde: fremtidig kor av skritt som kommer til å gå bak deg. Illustrere, spille. Ta publikum med på en vandring. Folk som kom gjennom løp og sykkel da Randi ved myr. Legge performancen til en sti. Bok: Lage arkiver og systemer. Roy Jacobsen: Samlinger, herbarier, objekter, data. Relasjoner vs. agere eller ikke agere ved Ø. Hvordan være en del av et sted uten å være til stede kroppslig. Det å legge til vs. det å ta noe ut (opptak). Modell: Maskinlæringsmodell: Feedbackloop som genererer en syntetisk kopi av originalt akustisk lydopptak. Kan mate nye lyder inn i modellen som kan imitere dem. Call-response, tilføre-relasjon. Munnspill blåse på steder i modellen, impro. Modellen Komprimering av lyden inn. Kunstig modell, virkelige lyder, lyder vi lager, mange lag. Flaggermuslyd. Publikum er med på innspillingen. Radiosending til fremtiden. Bruke modellen til å lage effekter. Tekst som leses inn i mik under live sending kan komme ut igjen som flaggermuslyd. Ikke tettpakke, lage noen rom. Meditasjonsaktig øvelse med noen rare elementer. Paviljongprosjektet skal vare ut over kunstnernes levetid, andre skal kunne bruke det. Katalog: Radioteksten. Folkene i fremtiden må kunne dekode mik-arrayet. Gjøre hele sendingen til en modell? Røkte våtmark: Vit perspektiv mangler det. Hvis ikke brukes, vil verneområdet forsvinne, fordi ingen vet at det skal vernes. Mellom. Ø som slots. Erfaringer med slots viktige for fremtiden. Formålsparagrafen for alle verneområder: verne sårbar natur + økt forståelse for verneformålet hos de som bor i og bruker området. Hva kunstens rolle skal være. Kirkeklokken har en intensjon, men legger seg til på stedet, der den ikke har så mye intensjon. Fuglene høres annerledes ut etterpå. V-prosjektet: Det som skal vernes er noe utenfor oss, få økt forståelse for å begrense adferd. Kunst: kjede av hendelser, improvisere, call-response, svar, system av mer intuitive responser. Lære noe gjennom kjeder av responser, åpen kjede. Hvordan lyd lagres på steder og i materie: myr. Skjelvekammer. Gress som reiser seg, blader som faller. Gnure på små begreper i lovteksten.

Søssa

Bogerudbekken, shishi-odoshi Er opprinnelig i bambus, lages her i metall Tilføre oksygen Bekkens rytme, shishi-odoshi måler tid. Skrive tekst, sang til rytmen. Shishi-odoshi som instrument og (lyd-)instrument. Artoteket: Kanskje lydverk. Komponere med bekkelyder.

Shishi-odoshi i Kill Bill https://www.youtube.com/watch?v=Vmc1UHSO2Gk

Bekken som bringer noe utenfra ned i Østensjøvannet. Overflatevann. Bekkens ånd. shishi-odoshi skal kanskje stå der mer permanent. Ikke monumentalt objekt, kanskje ganske lite, oppdages bare hvis man er nær det. Lite = lyse plask. Gripeklør på stein?

Kvae & bark

Leter uten å lete: Selje: Ikonisk tre-tre, grønn. Kommer tidlig Skille sesonger, flere stadier Print og broderi på lin og bomull Tilbragt tid sammen og slipt ideene. Starten, lovtekst, Flatdal. Finne eget område, uregulert Området har en regulering fra før Bevaring gjennom bruk Gått bort fra å oppfordre til å plukke Skvallerkål dårlig rykte løkurt fattigmannsramsløk Menneskets inngrep generelt Sankeideen: Lage relasjon til stedene man er Må tilbringe tid, sanselig inngang Boka: Oppskriftene Stoff: Bomull og lin? Jakka i bruk Hvordan publikumseventer? Lukka organisme, publikum eksisterer. Kunst bruk og kast Tekst i performancen: vi-tekst om hvordan samhandle med området Utfra hva vi finner, bra og litt stress Sesonger: strukturere? Linposer til boka Herbarium Publikum må sanse noe. Smak og lukt. Minner setter seg på en annen måte. Randsone Forskjellige gradering av områder Linpapir?

Andrea

Rommen: Når teknologien feilet, hva gjorde naturen av seg selv? Biolog samarbeid robotikk. Først oppgavebasert, så samarbeid. Annet blikk på kunst. Kjedereaksjon som varte i et år, utløst av forandringer i naturen. Kunstnerboligidé, residencyidé. Trenger kanskje ikke teknologien til Paviljong. Dreiebok, krystallkule + headset, lage egen film. Artotek: Kit'et. Ta med et ikke-naturlig objekt tilbake til Bakkehavn. Sakte, sakte kollektiv utgravning av helleren. Avløp inni berget, forfall-sted, mørkt: Randsone. Gjemmebort-sted og beskyttelsessted, bevare ild. Avfall der, bli til noe på Bakkehavn i fremtid. (Prosjektet i Bergen – sted, folk plukker med seg ting.) Klasser har undervisning ved helleren. Første samling alle opp dit, liten innføring i stedet i hefte, spørsmål. Dreiebok, deler av dreiebok, dreiebok som format, finne ut hvor mye vi skal avsløre. Hele sjamanteksten? Avtrykket? Ta bilde av krittegninger på fjellvegg. Skrift som “jeg var her” vs. boka som dokumentasjon.

Randi

Enkelttre + tre som kategori. Speil er interessant ikke som representasjon men å sette ting i forbindelse med hverandre. Virkeligere enn foto. Avstand men nærhet. Posisjonen i forhold til speilet. Hvilken vinkel publikum ser i. Fuglene som sosialt rom. Kroppsspråk. Tydelige gester. Avstand og sammenkobling samtidig. Se seg selv utenfra, desorientering. Natursyn, instrument for en tanke. Randsoner. Torsk som kategori vs. torsken som individ. Når du møter et dyr, representerer dyret men møte med enkeltulven. Tegne organisk bak, speilet har en form, speilet går over i en annen form. Figurasjoner kan henge sammen med det de ser. Abstrakt / konkret. Fuglefjær – løvet på et tre. Podcast: Symbol. Helt konkrete ting som forbinder to andre ting. Samtidighet vs. årsak. CERN: Furutrær, tang, tare lager kondensasjonspartikler i tørkeperioder. Damp binder seg til organismer. Skyer og forurensning. Store forbindelser som er usynlige. Gledesrush når ser de forbindelsene mellom det veldig store og veldig små. Kan være historiedelen faller vekk, ender opp med kikkerten, åpent visuelt verk. Historiedeler som ikke er med i verket kan være med i boka. Fortelling: AJ Vetlesen, ser ut på tre. Ting som er levende vil leve, vilje til liv. Trær er en form for språk, form. Glemt at trærne er levende. Forenklet situasjonen til en kraft inn, en kraft ut. Reduktiv modell, overser interaksjon. For opptatt av å se seg selv som individ, isolert, glemmer interaksjon. Har to ender: veldig glad i å se, gjennom speilet. Andre enden: Sette enkelt ord på en betraktning. Må lage tid til å fordøye. Materiale: Knuse? Resirkulert stål? Kikkerten: bruksanvisning? Kort som kan tas med i lomma. Boka: Speilet inn? Palindromer, speilskrift? Hull i sider. Str-ord Trestokk, traske, tromme, trø, trapp. Følelsen av å uttale rim.

Hvordan kan prosessene ved Nøklevann være med inn? Smaksprøver Lytteøvelser Scores FNs konvensjon for biologisk mangfold egenverdi Våtmarkskonvensjonen Arealplanen om Østensjøvannet Mangfold / individ Sitte stille i skumringstimen spare lys. Fortelle historier. Overgangsrite. Stillhet, hvile. Dyr lager mye lyd, og så blir det stille. Tussetimen, dyr blir litt tussete. Du sitter stille og ser på naturen være tussete. Slitsomt å være stille. Fortellinger om dette? Østensjøvannet: Kikking. Nøkken ved Nøklevann: Spørsmålet om hva det var, forklare. Bare la det være. Griper fort til årsak. Tidslinje. Natursyn. Økofeminist med alligator.