Paviljong utvikler en modell for kunstnerisk (sam)arbeid der verkes kan reaktivises for eksempel fem, ti, tretti og femti år frem i tid. Slik vil arbeidene, sammen med randsonen, fungere som en “tidslinse”, ikke bare for forandringene av området, men også for endringer i forståelsen for samspillet mellom liv i sonen.


Pavilion is developing a model where works of art can function as a “time lens”, not only for the physical changes in the area, but also for changes in the understanding of the interaction between life in the zone. The model we want to test is a form of library of methods, instruments and documentation in order to reactivate the work in five, ten, thirty and fifty years ahead from now.